Heeft u een klacht, een opmerking of een compliment?

Vertel het gerust aan de assistente/huisarts, of mail naar contact@huisartsnijmegen.com. Met uw feedback (zowel positief als negatief) kunnen wij onze zorg goed houden en/of verbeteren.

Heeft u een klacht?

Het liefst bespreken wij een klacht op het spreekuur. Vindt u het lastig ons direct aan te spreken stuur dan een email naar contact@huisartsnijmegen.com. Wij zullen dan binnen een aantal werkdagen contact met u opnemen.

Meestal komen we tot een oplossing, dat is onze ervaring.

Echter, komen we er niet uit dan kunt u zich wenden tot:

Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland
Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
Telefoon 040- 21 22 780

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) beschikt over onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionarissen die uw klacht kunnen bemiddelen. Ook faciliteert SKGE meerdere, door het ministerie van VWS erkende, geschilleninstanties in de eerstelijns gezondheidszorg. Voor meer informatie of het indienen van een klacht: skge.nl.